קריאה בכף היד

מודעות באמצעות קריאה בכף היד

קריאה בכף היד

כירולוגיה

כף יד, אבחון לפי קריאה בכף היד ובתווי הפנים.